MUDr. Alois Epstein, pediatr
1. 1. 1849 Kamenice nad Lipou – 28. 10. 1918 Praha 

      Na internetovém vyhledávači Google jsem nalezl jméno nějakého Aloise Epsteina, Austrian pediatrist - rakouský pediatr (dětský lékař). Níže v textu stálo, co mne velmi zaujalo (i když anglicky neumím, textu však porozumí každý): Kamenitz-an-der-Linde, Bohemia, 1. 1. 1849, gymnasium at Neuhaus and the University of Prague… MUDr. Alois Epstein dosáhl světového věhlasu a je zřejmě slavnějším kamenickým rodákem, než František Jaroslav Vacek nebo Vítězslav Novák, pouze jej někdo utajil před veřejností. Nyní však nejde o politiku, ale o rodáka. Jeho jméno se neobjevilo v žádném Almanachu o Kamenici. Asi proto, že byl Žid a publikoval v němčině. V roce 1873 obdržel na pražské Karlově univerzitě titul doktor mediciny. Jako první popsal příznaky dětské nemoci, která je nazvána po Aloisi Epsteinovi Výňatek ze současných www stránek Fakultní nemocnice Motol (a jiných): Do rozdělení university bylo v nalezinci jen oddělení německé. Jeho prvním primářem byl v roce 1864 ustanoven Med. Dr. Gottfried Ritter. V roce 1875 po zřízení kojenecké kliniky v nalezinci byl jmenován profesorem. V roce 1880 ze zdravotních důvodů opustil kliniku a jeho nástupcem se stal MUDr. Alois Epsteinhabilitovaný v roce 1879, který převzal jako primář Ritterovo oddělení v roce 1880 a stal se profesorem a přednostou kojenecké kliniky v nalezinci (1884). Přesáhl svým významem pro německou pediatrii význam svého předchůdce jak svou vlastní činností, tak ještě více spolupracovníky, z nichž vyšli další pediatričtí učitelé.

      Díky jemu byl pražský nalezinec znám po celém světě, neboť již v té době byl průkopníkem patologie a terapie kojenců a novorozenců, jako jeden z prvních se zabýval otázkou, zda je tuberkulóza nemocí dědičnou či infekční. Pod Epsteinovým vedením vyrůstali vynikající pediatři. V letech 1888 až 1894 byl jeho asistentem MUDr. Adalbert Czerny, pozdější pediatr světového významu, kterého Epstein roku 1893 habilitoval za práci „Zur Kenntniss der glykogenen und amyloiden Entartung“. Dalšími asistenty byli MUDr. Leopold Moll (1877 – 1928), který se stal ve Vídni průkopníkem péče o matku a dítě, a MUDr. Robert Raudnitz (1856 – 1921) s MUDr. Rudolfem Fischlem (1862 – 1942), kteří se uplatnili na pražské německé universitě. Alois Epstein je autorem řady esejí do lékařských časopisů, monografií a knih o dětském lékařství:

„Űber Blutungen im Frühesten Kindesalter”, Prag, 1876
„Űber das Systolische Schädelgeräusch der Kinder”, Prag, 1878
„Űber die Gelbsucht bei Neugeborenen Kindern”, Leipzig, 1880
„Studien zur Frage der Findelanstalten”, Prag, 1882
„Statistische und hygienische Erfahrungen aus der k. böhm. Findelanstalt in Prag in Quinquennium 1880-1884“, Prag, Tempsky 1885
„Beitrag zu den Bildungsfehlern des Herzens”, Prag, 1886
„Űber das Wesen und die Behandlung der Cholera Infantum”, Berlin, 1890
„Űber Pseudodiphtheritis Septhaemischen Ursprungs”, Berlin, 1894
„Vulvite, Vulvovaginite et Autres Inflammations des Organes Génitaux Externes de Petites Filles”, Paris, 1897
„Űber Angina Chronica Leptothricia bei Kindern“, Prague, 1900
„Űber Verdauungsstoerungen im Säuglingsalter“, Stuttgart, 1901

      Epsteinův životopis nalezneme ve Vídni. V knize Přehled personálních spisů profesorů a docentů pražské (od 1882 české a německé) university uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni(zpracovali Jaroslav Koláčný, Tomáš Kalina, Milan Vojáček) je uvedeno
č. 1014/1880 – 6 listů – žádost o potvrzení habilitace Dr. Aloise Epsteina soukromým docentem dětského lékařství na lékařské fakultě university v praze (přiložen životopis). Kopie životopisu z Rakouského státního archivu ve Vídni bude jistě nějaké euro stát, ale je to jedna z prvních listin, která by se měla objevit v depozitáři muzea v Kamenici nad Lipou.
č. 322/1884 – 10 listů – jmenování primáře zemského nalezince v Praze a soukromého docenta na německé univerzitě v Praze Dr. Aloise Epsteina mimořádným profesorem dětského lékařství na německé univerzitě.
č. 25767/1886 – 11 lisatů – žádost a souhlas s přiznáním platu mimořádnému profesoru dětského lékařství na německé univerzitě v Praze DR. Aloisi Epsteinovi.
č. 4666/1887 – 12 listů – žádost a potvrzení definitivy mimořádného profesora dětského lékařství na německé univerzitě v Praze Dr. Aloise Epsteina.

      V roce 1824 jsou uváděni v Kamenici nad Lipou v čp. 5 (zbouráno při stavbě pivovaru – v místě je nyní Hospůdka v Podzámčí pana Trčky) tito obyvatelé: Eliáš Epstein, familián z Velhartic, kupec 54 let a Barbora Epsteinová z Koloděje, jeho žena, 43 let. Měli sedm dětí (Kateřina, Mojžíš, Abrahám, Isák, Jáchym, Florián, Antonie). Alois se některému z mužských potomků Eliáše narodil za 25 let, zemřel v den vzniku Československa… Máme ve městě ulici kamenické rodačky, básnířky Jarmily Hanzálkové, ulici hudebního skladatele Vítězslava Nováka, kněze Františka Jaroslava Vacka. Epsteinovu ulici nemáme. Protože byl MUDr. Epstein významným pediatrem světové úrovně a pracoval s dětmi v nalezinci u Apolináře, mohl by být jeho jménem nazván dětský domov v Kamenici nad Lipou a umístěna na něm pamětní deska.

Štěpán Kučera

epstein-wikimedia-1910.jpg (107978 bytes)

Prameny a literatura:

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Epstein's+pearls
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=436&letter=E#1132
http://pelikan.lf2.cuni.cz/archiv10/unor02/unor02.htm   (UK Praha - fakulta medicíny)
http://www.fnmotol.cz/nalezinec-quot-u-apolinare-quot.html (U Apolináře - Praha)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alois_Epstein   (polská verze)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Epstein   (anglická verze)
http://www.springerlink.com/content/r64314t114227032/
Koláčný, J., Kalina, T., Vojáček, M.: Přehled personálních spisů profesorů a docentů pražské (od 1882 české a německé) university
Wertheimer, Leo: Dějiny Židů v Kamenici nad Lipou.
wikimedia: foto 1910